Lidmaatschap SSZ Advocaten

Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht

Lidmaatschap SSZ Advocaten

De vereisten voor het lidmaatschap zijn:

 • gedurende 7 jaar als advocaat staan ingeschreven
 • tenminste een vierde van de fulltime werktijd besteed hebben aan sociaal zekerheidsrecht
 • dat tenminste ook de laatste 2 jaar gedaan hebben
 • door kennis en ervaring aantoonbare deskundigheid bezitten op het gebied van sociaal zekerheidsrecht
 • lidmaatschap van OSR Kennisnet sociale zekerheid, tenminste 10 punten per jaar te besteden aan scholing op het gebied van Sociaal Zekerheidsrecht
 • eens in de 3 jaar meedoen aan een peer review.

Om lid te blijven moet aan bovenstaande eisen voldaan blijven worden, in het bijzonder de eis dat aantoonbaar een kwart van de fulltime werktijd aan sociaal zekerheidsrecht wordt besteed, de eis van het lidmaatschap van OSR Kennisnet en de eis dat 10 opleidingspunten behaald zijn op het gebied van sociaal zekerheidsrecht (waarbij de punten voor deelname aan OSR Kennisnet meetellen).

Aspirant-lidmaatschap

De vereisten voor het aspirant-lidmaatschap zijn:

 • tenmiste 3 jaar als advocaat staan ingeschreven
 • in de afgelopen 2 jaar tenminste een vijfde deel van de fulltime werktijd besteed hebben aan zaken op het gebied van sociaal zekerheidsrecht
 • lidmaatschap van OSR Kennisnet sociale zekerheid en tenminste 10 punten per jaar te besteden aan scholing op het gebied van sociaal zekerheidsrecht
 • eens in de 3 jaar meedoen aan een peer review.

Om aspirant-lid te blijven moet aan bovenstaande eisen voldaan blijven worden, in het bijzonder de eis dat aantoonbaar een vijfde deel van de fulltime werktijd besteed is aan zaken op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, de eis van het lidmaatschap van OSR Kennisnet en de eis dat 10 opleidingspunten behaald zijn op het gebied van sociaal zekerheidsrecht (waarbij de punten voor de deelname aan de OSR-Kennisnet meetellen).

Opleidingsvereisten voor het lidmaatschap

Deze zijn tweeledig:

 • Voor degenen die de beroepsopleiding advocatuur hebben doorlopen voor 1 maart 2021, het grote keuzevak sociaal zekerheidsrecht en het met goed gevolg hebben afgesloten van dit vak. 
 • Voor degenen die de beroepsopleiding advocatuur hebben doorlopen na 1 maart 2021, de leerpraktijk Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht en een aanvullende cursus op het gebied van de WMO, zoals voorgeschreven door de Uitvoeringsorganisatie.
 • Voor degenen die of het grote keuzevak niet hebben gevolgd dan wel gekozen hebben voor een andere leerpraktijk de basisopleiding sociaal zekerheidsrecht van de OSR van 20 PO-punten.
 • Het lidmaatschap van OSR Kennisnet is verplicht, tenminste twee bijeenkomsten per jaar dienen te worden bijgewoond.

Het bestuur controleert jaarlijks of er aan de opleidingseisen is voldaan. Leden en aspirantleden ontvangen daarvoor jaarlijks een controleformulier.

Peer review

Eens in de drie jaar worden leden en aspirantleden gereviewed in het kader van peer revieuw. Daarbij worden vijf dossiers gereviewed. De kosten die daaraan verbonden zijn komen voor rekening van de leden en aspirantleden.